Baner

       

Strona główna
Aktualności
O Kole
Myśliwi
Galeria
Plan polowań zbiorowych
Zwierzyna
Łowisko
Kontakt
Linki
Kynologia
Dodatki
strzelba
 
 

29.09.2007 r. zebranie - Świetlica Brzostów

Koledzy Myśliwi!

Zarząd Koła Łowieckiego nr 28 "Jeleń" w Jarocinie informuje,
że w dniu 29.09.2007 r o godz. 17:00 w świetlicy myśliwskiej Brzostów
odbędzie się zebranie członków naszego Koła.

Porządek obrad:

 • Otwarcie zebrania - Prezes Koła;
 • Zapoznanie z porządkiem obrad;
 • Wybór protokolanta;
 • Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania - Sekretarz Koła;
 • Przeszkolenie myśliwych z zakresu wykonywania polowań zbiorowych i posługniwania się bronią - Łowczy Koła;
 • Omówienie wykonywanych prac gospodarczych oraz zapoznanie zebranych z planowanymi pracami gospodarczymi - Łowczy Koła;
 • Zapoznanie z planem polowań zbiorowych w sezonie 2007/2008.
  Zapoznanie z rocznym planem polowań;
 • Omówienie podziału saren dla poszczególnych myśliwych - Łowczy Koła;
 • Omówienie spraw związanych z przeprowadzeniem polowania dewizowego w sezonie 2007/2008 - Łowczy Koła;
 • Sprawy ogólne - Prezes Koła;
 • Wolne wnioski i głosy;
 • Zakończenie zebrania

Uwaga!
Obecność na zebraniu jest obowiązkowa!
Wszyscy myśliwi proszeni są o zabranie ze sobą odstrzałów indywidualnych.

Z upoważnienia Zarządu Koła. - Sekretarz Koła.

 
  © KŁ Nr 28 Jeleń w Jarocinie