Baner

       

Strona główna
Aktualności
O Kole
Myśliwi
Galeria
Plan polowań zbiorowych
Zwierzyna
Łowisko
Kontakt
Linki
Kynologia
Dodatki
strzelba
 
 

01.05.2007 r. Walne Zgromadzenie - Świetlica Brzostów

Koledzy Myśliwi!

Zarząd Koła Łowieckiego nr 28 "Jeleń" w Jarocinie informuje,
że w dniu 1.05.2007 r o godz. 10:00 w świetlicy myśliwskiej Brzostów
odbędzie się Walne Zgromadzenie członków Koła Łowieckiego.

Porządek obrad:

 • Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 • Sprawdzenie wiarygodności obrad.
 • Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia.
 • Odczytanie porządku obrad.
 • Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 • Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 • Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok ubiegły w tym:
  Prezesa, Łowczego, Skarbnika oraz Sekretarza Zarządu.
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Koła za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu.
 • Dyskusja nad sprawozdaniem.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok ubiegły oraz zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok ubiegły.
 • Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu.
 • Podjęcie uchwały w sprawie planu działalności i budżetu Koła na rok następny.
 • Omówienie uchwał /projektów/ w sprawie:
  - uchwalenia wysokości wpisowego, składek członkowskich i innych opłat wnoszonych przez członków na rzecz Koła, a także sposobu oraz terminu ich wnoszenia.
  - ustalenie zasad wydawania zezwoleń na polowania indywidualne oraz zasad zagospodarowania pozyskanej zwierzyny.
 • Inne sprawy przewidziane do wyłacznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Koła.
 • Przedstawienie przez Komisję Uchwał i Wniosków projektów uchwał
  zawartych w pkt. 13 i 14 oraz opracowanych przez Zarząd Koła.
 • Głosowanie w sprawie w/w uchwał.
 • Sprawy organizacyjne /w tym rozpatrzenie odwołań od uchwał Zarządu Koła/.
 • Przedłużenie umowy z Księgową.
 • Sprawy różne, wolne wnioski.
 • Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

Porządek obrad opracował Zarząd Koła na posiedzeniu Zarządu w dniu 3.04.2007 r.

Obecność na Walnym Zgromadzeniu jest obowiązkowa!

 
  © KŁ Nr 28 Jeleń w Jarocinie